Motioner

Stöd till lokalhållande föreningar som drabbats extra hårt av coronapandemin samt därtill kraftigt höjda energikostnader

MOTION 2022-01-31 Vi föreslår att utöka kommunens budget år 2022 med 1 000 t kr att användas för att ekonomiskt stödja lokalhållande föreningar. De lokalhållande föreningarna har under tiden för pandemin drabbats extra hårt då intäktssidan påverkats genom kraftigt försämrad uthyrning.…

Läs merStöd till lokalhållande föreningar som drabbats extra hårt av coronapandemin samt därtill kraftigt höjda energikostnader

Krav på att Vetlanda kommun kraftfullt agerar mot nedmontering och försämring av service

Krav på att Vetlanda kommun säger ifrån och mera kraftfullt agerar mot den nedmontering och försämring av service som fortlöpande äger rum genom centralisering och nedläggning av servicefunktioner. Vetlanda är länets till ytan största kommun. Detta medför extra starka krav…

Läs merKrav på att Vetlanda kommun kraftfullt agerar mot nedmontering och försämring av service