Sälj eller hyr ut de digitala skyltarna vid infarterna till Vetlanda

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Undertecknade föreslår att Vetlanda kommun utreder möjligheterna att snarast överlåta den digitala skyltningen vid Vetlandas tillfarter åt privat företag. Detta kan antingen ske genom försäljning eller uthyrning.

Den digitala skyltningen ingår ej i kommunens kärnverksamhet. Kommunen erhåller på detta sätt en intäkt samtidigt som en kommunal besparing kan ske genom minskad arbetstid och ökad effektivitet inom kommunal verksamhet.

Vetlanda 2021-05-31

Jan Johansson                                                   Mikael Loberg

Vetlanda Framåtanda                                      Sverigedemokraterna

Status: Majoriteten i kommunfullmäktige röstade ned motionen den 15 juni 2022.

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!