Krav på översyn av kommunens nuvarande vindbruksplan

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

MOTION 2022-01-31

Vetlanda Framåtanda föreslår att en översyn snarast sker av nu gällande vindbruksplan antagen år 2010.

Den plan som för närvarande används vid bedömning av vindkraftsutbyggnaden i vår kommun saknar tillräcklig aktualitet varför nya riktlinjer omgående bör skapas för att bättre kunna ligga till grund för bedömning av ärenden rörande ansökningar om vindkraftsutbyggnad.

FÖRSLAG

Vetlanda Framåtanda föreslår

att kommunen omgående fattar beslut om och genomför en översyn av nu gällande vindbruksplan.

VETLANDA FRAMÅTANDA, dag som ovan

Jan Johansson Lars Brihall Roger Eriksson

Tommy Glans Maria Brihall Petra Brannestam

Claes Sjöberg

Ladda ned PDF-version med underskrifter

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!