Näringsliv & företagande

Näringsliv & företagande

Företagandet är av stor betydelse för att kunna säkerställa skatteintäkter som generar medel till den samhälleliga service som ska finnas i en kommun.

Kommunen skall underlätta beslutsprocessen för såväl nyetableringar som investeringar från befintliga företag. Välmående företag ger fler arbetstillfällen. Företagen behöver på samma sätt som kommunen fortsatt stärka behoven av kompetensförsörjning.

I syfte att skapa bättre förutsättningar har kommunen fattat beslut om byggandet av ett Teknikens Hus (hi:tech). För närvarande pågår diskussion om innehåll och placering. Företagens aktiva medverkan i projektet är nödvändig för genomförandet av denna stora och betydelsefulla satsning. Det är särskilt viktigt att lyssna på näringslivets behov/ önskemål vid placering av denna gigantiska satsning som i nuläget kostnadsberäknats till över 100 milj kr.

I de mål som uppställts i kommunen påtalas att vi varje år ska förbättra vår placering i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking. Dessvärre har utvecklingen på senare tid pekat i motsatt riktning. Näringsidkare har i undersökningen bl a påtalat att kommunens politiker bör skapa bättre dialog med företagen vilket Vetlanda Framåtanda snarast är beredda ta tag i. Kommunen ska heller inte konkurrera med näringslivet. Vi måste visa betydligt större lyhördhet. När Vetlanda Framåtanda kommer till makten kommer vi därför verka för att den nya kommunledningen, oavsett politikers tillhörighet, majoritet eller opposition, tillsammans och gemensamt kontinuerligt träffar företagen och inhämtar värdefulla synpunkter som gör att vi kan göra en bra kommun ännu bättre!

Upphandlingsfrågor och kommunikationer är av stor vikt i ett gott företagsklimat. Vi kommer att ordna kvällsträffar och andra aktiviteter där viktiga och intressanta frågor kan belysas i en allsidig diskussion med allmänheten.

En kommun bör också ha ett aktivt turismengagemang. Att nå ut till turister och få dem att besöka Vetlanda kommun ger såväl arbetstillfällen som skatteintäkter och även en god möjlighet att få folk att upptäcka vår kommun vilket i framtiden kan leda till inflyttning.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?