Krav på att Vetlanda kommun kraftfullt agerar mot nedmontering och försämring av service

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Krav på att Vetlanda kommun säger ifrån och mera kraftfullt agerar mot den nedmontering och försämring av service som fortlöpande äger rum genom centralisering och nedläggning av servicefunktioner.

Vetlanda är länets till ytan största kommun. Detta medför extra starka krav på att slå vakt om att närservicen i möjligaste mån kan bibehållas och inte fortsatt urholkas vilket drabbar våra medborgare i form av orimligt långa fysiska avstånd för att åtnjuta rimlig service. Det fungerar ej att enbart försvara denna utveckling med en ökad digitalisering. Förlorare blir oundvikligen medborgarna i Vetlanda kommun och vinnarna återfinns på de orter och kommuner dit servicefunktionerna flyttas och lokaliseras. På kort tid har flera servicefunktioner som ska tjäna våra medborgare centraliserats och flyttats till andra kommuner. Detta medför utöver serviceförsämring samtidigt ett bortfall av arbetstillfällen och utflyttning där välbehövliga skatteintäkter försvinner ut ur vår kommun.

Kommunens närservice har negativt åderlåtits inom ett flertal områden, ex vis genom centralisering och nedläggning av lantmäteriet, nedläggning av Skogsstyrelsen med flytt till Nässjö, Arbetsförmedlingen som även den flyttat till Nässjö, Bårhuset som Regionen föreslagit skall försvinna och flyttas till Eksjö, delar av kommunens ekonomifunktion som enligt beslut kommer att flyttas till Nässjö och i dagarna har även lagts förslag om att kommunens Barn-och Ungdomsmottagning skall försvinna och placeras i Nässjö.

Vetlanda utger sig i marknadsföring för en vilja och strävan att förbättra attraktivitet, öka inflyttning och sysselsättning men motverkas negativt av dessa fortlöpande nedläggningar och centraliseringar.

Vetlanda Framåtanda möter dagligen medborgare som upplever och påtalar hur denna försämring ägt rum och fortsätter inom den betydelsefulla närservicen.

Vetlanda Framåtanda kräver därför

att kommunen omgående och mera kraftfullt, snarast visar mod och vilja att agera till förmån för våra kommunmedborgares bästa och sätta stopp för fortsatta nedmonteringar av närservice. De verksamheter som f n diskuteras inom Regionen är nedläggning av såväl Barn och Ungdomsmottagningen som Vetlanda Bårhus. Därför krävs kraftfulla ageranden från ansvariga kommunpolitikers sida innan vi annars återigen kan nödgas acceptera färdiga verkställandebeslut till följd av olyckliga eftergifter.

En fortlöpande redovisning och återrapportering skall ske med information över vidtagna åtgärder som ligger i linje med motionens intentioner.

VETLANDA FRAMÅTANDAS FULLMÄKTIGEGRUPP

Jan Johansson                     Lola Frödeberg                Lars Brihall

Maria Forsberg-Brihall       Roger Eriksson                Malin Brihall

Tommy Glans                       Monica Högberg

Hela motionen kan laddas ned som PDF här.

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!