Hela Vetlanda kommun ska leva!

Hela Vetlanda kommun ska leva!

Utveckla närservicen istället för att avveckla den!

Vetlanda kommun är den till ytan största kommunen i Jönköpings län och Småland. Vetlanda stad är den naturliga centralorten med störst befolkningsunderlag dit merparten av servicen återfinns.

För oss i Vetlanda Framåtanda är det av stor vikt att tillse och vidareutveckla förutsättningarna för en levande landsbygd i hela kommunen. Det är därför självklart att slå vakt om och stärka närservicen, öka bostadsbyggandet, skapa ökad takt för att påskynda fiberutbyggnad i de områden som f.n. saknar tillgång till bredband samt förbättra tåg och busskommunikationerna.

Vetlanda kommun har på kort tid blivit av med följande närservice: lantmäteriet, Skogsstyrelsen med flytt till Nässjö, bårhuset till Eksjö, del av kommunens ekonomihantering till Nässjö, reducerad Barn och Ungdomsmottagning med flytt till Nässjö. De av våra medborgare som är i behov av rådgivning och skuldsanering hänvisas numera även de till Nässjö kommun.

Ditt lokala parti Vetlanda Framåtanda har försökt få den nuvarande ”kommunregeringen” att tänka om och tänka rätt i nödvändigheten att slå vakt om vår närservice, inte avveckla utan utveckla den. VF har alltid alternativa lösningar eftersom vi ständigt lyssnar på invånarna och lovar att med all kraft fortsatt verka för att vända den negativa trenden till bättre och mer positiva lösningar för våra medborgare.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?