Stöd till lokalhållande föreningar som drabbats extra hårt av coronapandemin samt därtill kraftigt höjda energikostnader

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

MOTION 2022-01-31

Vi föreslår att utöka kommunens budget år 2022 med 1 000 t kr att användas för att ekonomiskt stödja lokalhållande föreningar.

De lokalhållande föreningarna har under tiden för pandemin drabbats extra hårt då intäktssidan påverkats genom kraftigt försämrad uthyrning. Dessa föreningar har samtidigt på kostnadssidan fått vidkännas stora merkostnader till följd av extremt höga energipriser vilket äventyrar föreningarnas fortsatta verksamhet.

I Kommunstyrelsens budget för år 2022 finns disponibelt anslag som kan användas för detta ändamål. De redan upparbetade rutiner som togs fram för ett år sedan, våren 2021, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen medför att kommunfullmäktige utan större dröjsmål enkelt kan effektuera det angelägna stödet.

FÖRSLAG

Vetlanda Framåtanda föreslår

att kommunen utökar budgeten för år 2022 med 1 000 t kr att användas för att stödja kommunens lokalhållande föreningar.

Jan Johansson Maria Brihall Petra Brannestam

Ladda ned PDF-version med underskrifter

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!