Om partiet

Om Vetlanda Framåtanda (VF)

VF är ditt lokala parti som lyssnar på dig som medborgare och styrs därmed inte av pekpinnar från något block eller riksdagsparti.

Hur partiet bildades

Förslaget att bilda ett helt nytt lokalt parti med inriktning på kommunala frågor väcktes efter kraftiga påtryckningar från många människor med bred förankring runt om i vår kommun.

Initiativtagarna till bildandet och registreringen var Jan Johansson och Thomas Thylén.

Det var knappt om tid i februari – mars 2010 för bildandet av nytt kommunalt parti då registreringen omgående måste ske hos Notarius Publicus. Vi bollade sinsemellan olika namnförslag och vi ville absolut inte under några som helst förhållanden bli ihopblandade med andra tafatta försök med bildandet och registreringen av t.ex. den s k Wetlandalistan.

Namnet Framåtanda – var kommer det ifrån?

En snilleblixt dök plötsligt upp då Jan Johansson mindes hur Vetlanda kommun under sjuttiotalet vid sin marknadsföring använt sig av Vetlanda-anda Framåtanda.  Vetlanda Framåtanda blev också klarsynt nog det namn som de två valde för det nya partiet. Namnet var framåt och speglade på samma gång väldigt väl den positiva anda som partiet skulle stå för!

Krav på registrering

För registrering krävdes minst 50 namnunderskrifter från kommunmedlemmar. De två nämnda tog i all hast var för sig hand om införskaffandet av namn, upprättandet av förslag till stadgar, bildade en konstituerande styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare vilket krävdes för partiregistreringen.

Det vållade inga som helst svårigheter att få ihop dessa 50 namn så alltsammans kunde ordnas på bara några timmar. Därefter blev det Notarius Publicus som för Vetlandas del sitter i Aneby som hade till uppgift – att mot ersättning kontrollera att dessa personer var folkbokförda i Vetlanda kommun. Vi fick efter några dagar beviset att minikravet på antal namn uppfyllts varefter det gällde att sätta ihop en kandidatlista inför det stundande valet 2010.

Kostnader att starta upp

Vi fick själv stå för alla de kostnader som var förenade med partiets bildande, registreringen och tryckkostnaderna för samtliga valsedlar.

Valet stundade och vi höll inför valet ett flertal partimöten, producerade en egen video med partiprogram åt Radio Jönköping.

Människorna fick sedan rösta på vilket parti som de förordade och redan då visade det sig mycket klart att vårt parti troligtvis skulle vinna stort gehör hos medborgarna.

Så blev det också då vi erhöll så många röster att vi redan år 2010 – endast 6 månader efter att partiet bildats – blev kommunens tredje största efter S och M.

Valet 2022

Valet blev det bästa i partiets historia. Med 22.7% av rösterna, 11 mandat och 1555 personkryss blev det en succé. Flera av kandidaterna valdes in direkt till kommunfullmäktige tack vare personkryssen. Det var även många av de nya medlemmarna som fick många väljares kryss. Det var en intensiv valkampanj som vi började redan 2 år innan valet. Genom att vara nära medborgarna och ge information om vad som händer i kommunen är VF det ledande partiet som driver frågor framåt. Nu är VF näst största parti i Vetlanda kommun.

Efter förhandlingar efter valet landade VF, SD och M i en uppgörelse som gav majoritet och nytt kommunalt styre är ett faktum.

Valet 2018

Valet var tajt och vi backade något jämfört med föregående val. Över 18% gav trots allt VF 8 mandat i Kommunfullmäktige.

Tyvärr ett mandat tappat men vi är fortfarande kommunens näst största parti.

Socialdemokraterna valde att samarbeta med Moderaterna och Centern varför VF hamnade i opposition med Jan Johansson som oppositionsråd på 50%.

I oppositionen samarbetar VF, SD och V i en valteknisk samverkan och VF tog alla platser som 2:e vice ordförande utom Socialnämnden där Liberalerna fick denna platsen.

Valet 2014

Valet 2010 blev ju en jättesuccé och alla undrade… Hur blir det i valet 2014?

Signalerna ifrån invånarna i Vetlanda kommun var ju superpositiva. Men hur blir det på valdagen?

Valupptakten blev en enorm succé och den skedde hos Brihalls i Skirö och på deras “kosläpp”.

VF fick över 21 % och det gav hela nio platser i Kommunfullmäktige. VF blev också kommunens näst största parti. Ett samarbete med Socialdemokraterna gjorde att VF har varit med och styrt kommunen under mandatperioden.

VF klarade av att tillsätta 100 poster och totalt sett har samarbetet fungerat mycket bra.

Jan Johansson, Vetlanda Framåtanda
Jan Johansson
Ordförande, VF

Var innehållet till hjälp?