Våra politiker

Våra politiker – din röst i Vetlanda

Styrelsen

Ordförande: Jan Johansson
Vice ordförande: Bruno Pilåsen
Kassör & Sekreterare: Anneli Thylén
Ledamot: Tommy Glans
Ledamot: Lars Brihall
Ledamot: Patrik Karlsson
Ledamot: Lola Frödeberg
Ersättare: Thomas Thylén, Sten Johansson
Valberedning: Inge Bengtsson, Sören Sognefur
Revisorer: Claes Sjöberg, Inge Bengtsson

Kommunfullmäktige

OBS: Innehållet kommer uppdateras utifrån valresultatet 2022.

Jan Johansson, Lars Brihall, Lola Frödeberg, Malin Brihall, Roger Eriksson, Maria Brihall, Tommy Glans, Inge Bengtsson
Ersättare: Petra Brannestam, Niklas Hugosson, Cathrine Löfstedt, Claes Sjöberg

Kommunstyrelsen

2:e Vice Ordförande Jan Johansson, Lars Brihall, Lola Frödeberg
Ersättare: Tommy Glans, Claes Sjöberg

Nämnder

Barn & Utbildning: 2:e Vice Ordförande Patrik Karlsson, Malin Brihall
Ersättare: Anna Sognefur

Kultur & Fritid: 2:e Vice Ordförande Maria Brihall, Petra Brannestam

Miljö & Bygg: 2:e Vice Ordförande Roger Eriksson

Socialnämnden:  2:e Vice Ordförande Tommy Glans
Ersättare: Niklas Hugosson

Tekniska: 2:e Vice Ordförande: Bruno Pilåsen, Claes Sjöberg 
Ersättare: Johan Gustafsson

Valberedning: Vice Ordförande Lars Brihall
Ersättare: Tommy Glans

Valnämnden: Christina Liljerås

Vård & Omsorg: 2:e Vice Ordförande Cecilia Rylander, Birgitta Glans
Ersättare: Lola Frödeberg

Kommunrevisionen: Ordförande, Anneli Thylén

Kommundelsråd

Alseda: Patrik Karlsson
Björkö: Tommy Glans
Bäckaby: Bernt Andersson
Vetlanda-Bäckseda: Lars-Inge Lundgren
Ökna-Karlstorp: Lola Frödeberg, Roger Eriksson
Korsberga: Anna Sognefur, Robert Selhorst
Lannaskede: Bruno Pilåsen
Nye: Thomas Thylén

Övrigt

Politiker för arbetsutskott och kommunala bolag finns på kommunens hemsida.
Läs mer här

Var innehållet till hjälp?