Våra politiker

Våra politiker – din röst i Vetlanda

Styrelse för 2021

Ordförande: Jan Johansson
Vice ordförande: Bruno Pilåsen
Kassör & Sekreterare: Anneli Thylen
Ledamot: Tommy Glans
Ledamot: Lars Brihall
Ledamot: Patrik Karlsson
Ledamot: Lola Frödeberg 
Ersättare: Thomas Thylen, Claes Sjöberg
Valberedning: Sören Sognefur & Inge Bengtsson
Revisorer: Cecilia Rylander, Monika Högberg

Kommunfullmäktige: Jan Johansson, Lars Brihall, Lola Frödeberg, Malin Brihall, Roger Eriksson, Maria Brihall, Tommy Glans, Inge Bengtsson
Ersättare: Petra Brannestam, Niklas Hugosson, Cathrine Löfstedt, Claes Sjöberg

Kommunstyrelsen: 2:e Vice Ordförande Jan Johansson, Lars Brihall, Lola Frödeberg
Ersättare: Tommy Glans, Claes Sjöberg

Barn & Utbildning: 2:e Vice Ordförande Patrik Karlsson, Malin Brihall
Ersättare: Anna Sognefur

Kultur & Fritid: 2:e Vice Ordförande Maria Brihall, Petra Brannestam

Miljö & Bygg: 2:e Vice Ordförande Roger Eriksson

Socialnämnden:  2:e Vice Ordförande Tommy Glans
Ersättare: Niklas Hugosson

Tekniska: 2:e Vice Ordförande: Bruno Pilåsen, Claes Sjöberg 
Ersättare: Johan Gustafsson

Valberedning: Vice Ordförande Lars Brihall 
Ersättare: Tommy Glans

Valnämnden: Christina Liljerås

Vård & Omsorg: 2:e Vice Ordförande Cecilia Rylander, Birgitta Glans
Ersättare: Lola Frödeberg

Kommunrevisionen: Ordförande, Anneli Thylén

Kommundelsråd:
Alseda: Patrik Karlsson
Björkö: Tommy Glans
Bäckaby: Bernt Andersson
Vetlanda-Bäckseda: Lars-Inge Lundgren
Ökna-Karlstorp: Lola Frödeberg, Roger Eriksson
Korsberga: Anna Sognefur, Robert Selhorst
Lannaskede: Bruno Pilåsen
Nye: Thomas Thylén

Politiker för arbetsutskott och kommunala bolag finns på kommunens hemsida.
Läs mer här

Jan Johansson

Jan Johansson

Ordförande

Entreprenör som bor i Bäckseda, en av grundarna av VG.

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.