Våra politiker

Våra politiker – din röst i Vetlanda

Styrelsen Vetlanda Framåtanda

Ordförande: Jan Johansson
Vice ordförande: Bruno Pilåsen
Kassör & sekreterare: Anneli Thylén
Ledamot: Tommy Glans
Ledamot: Lars Brihall
Ledamot: Patrik Karlsson
Ledamot: Lola Frödeberg
Ersättare: Thomas Thylén, Sten Johansson
Valberedning: Inge Bengtsson, Sören Sognefur
Revisorer: Claes Sjöberg, Inge Bengtsson

Kommunfullmäktige

Ordförande: Carina Bardh
Ledamöter: Jan Johansson, Lola Frödeberg, Inge Bengtsson, Lars Brihall, Maria Forsberg Brihall, Bruno Pilåsen, Sten Johansson, Cecilia Rylander, Tommy Glans, Niclas Petersson
Ersättare: Emanuel Henrysson, Kjell Hörnstein, Birgitta Glans, Kjell Bexell, Torbjörn Bardh

Kommunstyrelsen

Ledamöter: Jan Johansson vice ordf, Lars Brihall, Carina Bardh
Ersättare: Cecilia Rylander, Tommy Glans, Bruno Pilåsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Jan Johansson

Nämnder

Barn & utbildningsnämnden

Ledamöter: Patrik Karlsson vice ordf, Lena Furuskog
Ersättare: Anna Sognefur, Nora Pilåsen

Kultur & fritidsnämden

Ledamöter: Maria Forsberg-Brihall ordf, Birgitta Glans
Ersättare: Kjell Hörnstein

Miljö & byggnämnden

Ledamöter: Sten Johansson vice ordf, Roger Eriksson
Ersättare: Inge Bengtsson

Socialnämnden

Ledamöter: Tommy Glans ordf, Conny Harrysson
Ersättare: Jenny Pilåsen

Tekniska nämnden

Ledamöter: Bruno Pilåsen ordf, Niclas Petersson
Ersättare: Torbjörn Bardh

Valberedning

Ledamöter: Tommy Glans ordf
Ersättare: Bruno Pilåsen

Valnämnden

Ledamöter: Christina Liljerås vice ordf
Ersättare: Vithaya Loungkhot

Vård & omsorgsnämnden

Ledamöter: Cecilia Rylander vice ordf
Ersättare: Lola Frödeberg, Birgitta Glans

Kommunrevisionen

Ledamot: Anneli Thylen vice ordf

Kommundelsråd

Alseda: Patrik Karlsson (ordf)
Björkö: Tommy Glans (ordf)
Bäckaby:
Ekenässjön: Anders Andersson (ordf)
Vetlanda-Bäckseda:
Ökna-Karlstorp:
Korsberga: Anna Sognefur (ordf)
Lannaskede: Bruno Pilåsen (ordf)
Nye: Thomas Thylén (ordf)

Övrigt

Politiker för arbetsutskott och kommunala bolag finns på kommunens hemsida.
Läs mer här

Var innehållet till hjälp?