Ungdomsfrågor

Ungdomsfrågor

Ungdomar som flyttar till Vetlanda är en mycket viktig del i kommunens utveckling. Vi tror på ungdomarna.

Under senaste året har äntligen den sedan lång tid tillbaka önskade skateparken blivit klar liksom en ny fritidsgård, Vattenverket i Vetlanda.

Kommunen är till ytan stor vilket även bör få ett genomslag i fritidssysselsättningar på landsbygden.

Att engagera ungdomar i föreningslivet är av stor betydelse och skapar bättre förutsättningar till nätverk, trivsel och gemenskap.

Kommunen skapade tidigare särskilda ungdomsråd som skulle stärka ungdomarnas möjligheter till delaktighet och engagemang. Dessvärre rann ungdomsrådet ut i sanden då de engagerade ungdomarna fortsatte sina studier på andra orter. Vi anser dock att sådana med fördel bör prövas igen.

För att underlätta ungdomars möjligheter att kunna träffas krävs bättre tillgång till allmänna kommunikationsmedel varför påtryckningar måste ske hos huvudmannen, regionen, för ett säkerställande.

Vi vill uppmuntra utbildning för entreprenörskap vid gymnasiet eftersom det är värdefullt att fler ungdomar i sin utbildning lär sig mer om företagande och dess villkor.

Tillsammans med företagen vill vi ordna särskilda kampanjer som ger möjligheter att efter kompletterande studier få ungdomar att flytta tillbaka till kommunen.

Samordnad rekrytering kommun/företag ser vi som en bra kombination.

Hemvändardagar skall fortlöpande anordnas för att med ungdomar som ”draglok” lösa arbetskraftsbehoven inom såväl kommun som företag.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?