Miljö & energi

Miljö & energi

Använd naturens resurser på allra bästa sätt!

Tack vare VF:s motion som antogs 2022 kommer kommunen revidera den vindbruksplan från 2010 som reglerar vindkraften.

Vindbruksplanen är i flera stycken inaktuell då uppställda energimål redan uppnåtts, ny teknik har utvecklats samt mycket högre verk som påverkar människor och verksamheter inom större radier än tidigare.

Vi förordar solenergi som ny viktig energikälla och värnar om våra små befintliga vattenkraftverk som även de utgör en värdefull tillgång.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?