Landsbygden

Landsbygden

Kommunen behöver en landsbygdsutvecklare för att stärka landsbygden i vår vidsträckta kommun och tillsammans med landsbygdens folk lättare kunna vidareutveckla och kläcka idéer.

Genom en generös och realistisk bygglovshantering vill VF underlätta generationsskiften på lantgårdar. Gårdarnas fortlevnad och utveckling säkerställs. Likaså bevara äganderätten för byggande på egen mark.

Sjönära tomter bör möjliggöras. Vetlanda Framåtanda tog 2011 initiativet till närodlad mat. Detta blev en succé i kommunen. Här kan vi sänka transportkostnader och utsläpp och gynna lokala näringsidkare vilket är en win-win situation för både klimatet, medborgarna och kommunen.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?