Trygghet & säkerhet

Trygghet & säkerhet

Vi vill ha en mera synlig och närvarande polis i vår kommun. Du som bor i Vetlanda kommun förväntar dig en trygg kommun och det har du all rätt till!

Vetlanda Framåtanda kommer även i fortsättningen förbli det parti som tydligast markerar behovet av ökad trygghet och säkerhet.

Partiet har agerat genom att i flera sammanhang påtala värdet av en mera synlig och närvarande polis.

Vetlanda kommun kan uppfattas av allmänheten som otrygg efter flera uppmärksammade och grova våldsbrott i form av knivdåd och mord, hedersrelaterat våld i nära relationer.

Många inbrott, stölder samt återkommande allmän skadegörelse måste klaras upp oavsett brottsrubricering.

Vetlanda Framåtanda agerar och framhåller värdet av att kommunens politiker samfällt visar större enighet och tydlighet hos den beslutande myndigheten, Region Öst, varunder Vetlandas polisverksamhet lyder.

Läs mer här om synlig polisnärvaro i Vetlanda.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?