Undvik att riskera höja skatten!

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Rekordresultat i kommunen – dags att tänka med förnuft!

Högaktuellt ämne nu när budgetförslagen ligger redo att röstas för i kommunfullmäktige på onsdag den 15 juni! VF anser att majoritetens budget riskerar en skattehöjning i kommunen.

Vetlanda kommun har tillsammans med hela övriga Kommunsverige kunnat redovisa rekordresultat för år 2021.

Detta är till följd av att staten under pandemiåren bokstavligen vräkt ut särskilda stöd medan den befarade negativa pandemieffekten i Vetlanda och övriga 289 kommuner kunnat undvikas.

Vår ekonomifunktion i kommunen har vid ett flertalet tillfällen påtalat och deklarerat att Vetlanda inte kan fortsätta att investera i dessa orimligt höga volymer då detta kommer att medföra ökad upplåning som leder till såväl höga räntekostnader som kapitaltjänstkostnader vars följd kommer att leda till att kommunens driftutrymme begränsas vilket innebär att våra möjligheter att bedriva verksamhet successivt urholkas.

Inga kommunala skattehöjningar!

Om vi inte i tid tar tag i dessa grundläggande problem leder detta till ett oundvikligt behov av att skapa ökade intäkter genom kommunala skattehöjningar.

Vi måste prioritera och förskjuta investeringar i tid, sådana som inte är helt nödvändiga. Det gäller att skapa en sund ekonomi och prioritera våra skatteintäkter till skolan, vården och omsorgen! Det är olämpligt och inte ansvarsfullt att fortsätta som om kommunen har en outsinlig källa att ösa pengar ur.

Vi är beredda att ta ansvar och se till att kommunen för en sund ekonomisk politik för att undvika skattehöjningar då sådana absolut inte behöver tillgripas.

Kommunala skattehöjningar drabbar värst de medborgare som redan har det svårt att få pengarna att räcka till. Och om vi istället hushåller och prioriterar kan vi undvika sådana.

Vetlanda Framåtanda är beredda att ta detta ansvar då den nuvarande majoriteten utifrån ej tycks inse var problemen finns och ej heller visar förmågan att lösa dessa.

/ Jan Johansson. Vetlanda Framåtanda

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!