V23 – Veckan som gick

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Veckans VF-Play, v23

Budget 2023

Näringslivsundersökning för kommunen

Den 10 juni är det studentfirande i Vetlanda då eleverna i trean på Njudungsgymnasiet går ut. Vi gratulerar!

Vetlanda Framåtanda har i investeringsplanen medtagit anslag för samtliga påbörjade och tidigare beslutade skolinvesteringar, Tomaslundsskolan, Landsbro, Korsberga, Kvillsfors, Björköby och Ekenässjöns skola. Vetlanda Framåtanda understryker hur värdefullt och viktigt det samtidigt är se till innehållet och verksamheten varför VF satsar nödvändiga pengar i driftplanen. Fler vuxna i rummet på riktigt! Vi har analyserat demografin och behoven då det gäller såväl skolor som förskolor. Inom förskolesektorn prioriterar och tidigarelägger Vetlanda Framåtanda den planerade förskolan i sjukhusparken. Förskolan i södra centralorten bör f n anstå utifrån demografi och kartlagd behovssituation. Vetlanda Framåtanda uppmuntrar pedagogisk omsorg i såväl kommunal som privat regi vilka båda utgör värdefulla komplement till traditionell förskoleverksamhet samt även i grundskolan där Vetlanda Friskola är ett gott exempel. Familjen ska själv i större utsträckning avgöra vilken verksamhetsform som passar dem bäst.

Den 11 juni skriver Vetlanda Posten om vår budget som vi jobbat fram tillsammans med SD, efter många dagar och nätter kunde vi släppa vårt budgetförslag. Läs mer: https://www.vetlandaposten.se/2022-06-11/vf-och-sd-varnar-majoritetens-investeringar-kommer-ge-skattehojning

Se VF-Play avsnittet:

YouTube player

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!