En offensiv budget – en satsning på Vetlanda!

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Majoritetens budget är en stor satsning på våra barn, barnfamiljer och äldre. En satsning för Vetlanda!

Foto: Ing-Marie Jonsson, Vetlanda-Posten.

Idag presenterar vi den nya budgeten vi kommer att gå fram med till kommunfullmäktige.

Den är offensiv, inte minst gällande investeringar. De största delarna är färdigställande av skolor men också satsningar på välfärden med LSS och särskilt boende.

”Vi är glada att visa en satsning på det av skolan uppkomna behovet av nya idrottsytor. Vi har nu hittat en väg för en ny hall där dessutom gymnastiken kommer att få helt nya möjligheter och förutsättningar”, Robin Wallén Nilsson (M).

Fortsatta satsningar på kärnverksamheter

Men budgeten är inte färdig där. På driftsidan görs fortsatta satsningar på kärnverksamheter. Helt i enlighet med våra gemensamma vallöften.

”Vi tillför medel till alla förvaltningar som äskat med de största satsningarna på Vård- Omsorg och Barn- Utbildning. Ett led i vår tydliga satsning på kärnverksamheterna. De äldre har byggt vårt Vetlanda, de yngre skall fortsätta bygga”, Jan Johansson (VF).

Det är stora investeringsbelopp, utan tvekan för stora om de skulle fortsätta på längre sikt, därför har arbetet också handlat mycket om att balansera över tid. Det är ett mycket intensivt 2025, men investeringarna minskar sedan kommande 4-årsperiod.

”Vi har noggrant arbetat med budgeten för att på bästa sätt hantera de delar som idag finns och måste åtgärdas med vetskapen om att vår pengasäck inte är oändlig, således görs en enorm satsning men som också är uppbackad av en balansering av kostnader sett över de resterande 4 åren i vår budgetplan”, Mikael Loberg (SD).

Kommunfullmäktige beslutar i juni

Budgeten skall nu upp till KS för att sedan beslutas i juni av kommunfullmäktige.

Vi tror på Vetlanda. Vi tror på våra invånare. Vi presenterar en budget som tror på framtiden!

För ytterligare information kontakta Jan Johansson på jan.johansson@vetlanda.se samt telefon: 070-5358040.

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!