Stopp för fortsatt nedmontering och försämring av vår service i Vetlanda kommun!

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

OBS! Detta inlägg är långt men viktigt att ni ändå läser innehållet i sin helhet!

Det är uselt när vi som fått förtroendet av våra väljare att företräda er medborgare i samma veva samtidigt av ledande politiker försöker göra sig rolig på min/vår bekostnad och samtidigt narra mig då jag/vi lägger förslag som gagnar människorna i vår kommun. Ja dessvärre är det sådant som några av oss inom nuvarande oppositionen tvingas leva med.

Jag lovar dock att uthärda och kommer fortsatt våga framföra min/vår uppfattning. Jag vet att när någon gör sånt påvisar personen osäkerhet och försöker att på det sättet förstora sig själv. Det visar dock på bristande respekt för oliktänkande med ett ovärdigt kamratskap inom vår politikerkår.

Vi folkvalda borde tillsammans i högre grad vara besjälade av att i bästa möjliga samförstånd göra vår fina kommun ännu bättre.

Nåväl då vi inom den samlade oppositionen i Vetlandas kommunfullmäktige med knappast möjliga marginal ( en rösts övervikt ) blir nedröstade i votering med röstetalet 23- 22 visar det att vi tillsammans inte vill slås för frågor som gagnar våra medborgare och som gör kommunen mer attraktiv.

Det hade känts betydligt bättre om vi alla tillsammans kunnat visa större vilja och mod i frågor som menligt annars drabbar oss alla. Dessvärre är detta inte fallet. Igår på Kommunfullmäktige kunde vi notera hur vår service redan urholkats och om inget sker fortsatt kommer att uttunnas. Närservice som försvunnit är ex vis vår lantmäteriverksamhet, Skogsstyrelsen som flyttat till Nässjö, Nedläggning av vårt bårhus, Arbetsförmedlingens flytt till Nässjö, delar av kommunens ekonomifunktion även den till Nässjö etc .

Vetlanda framstår i samtliga nämnda fall som förlorare medan övriga dit servicen lokaliseras blir vinnarna. Resultatet av sådana flytt blir färre arbetstillfällen, i många fall utflyttning med följd att skatteintäkter rinner ut ur kommunen, försämrad service för våra medborgare med längre avstånd. Detta drabbar menligt inte enbart våra medborgare utan samtidigt såväl handeln som övrig service, s k synergieffekt.

Även våra krav på större trygghet och en mer synlig polis slås oppositionen för. Vi uppskattar alla de insatser som våra föreningar och frivilliga utför i sitt förebyggande arbete för att skapa en större trygghet, ex genom fältpersonal, nattvandrare, IOGT- NTOs Kamratstöd. Alla dessa grupper tillsammans med våra medborgare upplever dock samtidigt ett behov av en mer synlig polis för att nå bättre resultat.

En företagare kunde i fullmäktigedebatten redovisa hur han haft 25 inbrott varav 2 blivit uppklarade tack vare att polis vid dessa tillfällen lyckligtvis funnits på plats inom kort tidsintervall och kunnat agera. 2 utreds fortfarande medan resten av anmälda brott lagts ned i stort sett med vändande post. Så här kan och vill inte allmänhet och företagare ha det. Kommunens attraktivitet försämras. Vi har i Vetlanda drabbats av flera allvarliga brott med mord och knivdåd där helt oskyldiga människor och deras anhöriga drabbats. Våld i nära relationer etc, skadegörelser och rån.

När kommunen skulle behandla och bereda vår motion hade man valt att låta vår lokalpolisområdeschef stå för hela yttrandet:

“Motionen har enligt vår mening icke beretts av kommunen på ett tillfredsställande sätt eftersom motionsvaret i sin helhet bygger på och har författats av motparten, dvs polismyndigheten som av förklarliga skäl icke kan gå emot sin huvudarbetsgivare. Motionens syfte har således åsidosatts”

Med rätta blev KFs beslut att återremittera den för bättre beredning. Notabelt var att det fanns en relativt högt uppsatt politiker inom majoriteten, för övrigt samma parti som tidigare försökt och som nu återigen försökte strypa en pågående livlig debatt i kommunfullmäktige.

Sådana försök är illavarslande eftersom debatter ska avhållas och utgör ett väsentligt inslag i kommunens högsta beslutande forum, i ett fungerande demokratiskt kommunfullmäktige.

Bilagt foto har hämtats från tidningsartikel i dagens lokaltidning, Vetlandaposten.

Jan Johansson, VG

Källa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3009002876023803&id=100007423607234

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!