Witalaskolans trygghet måste återställas – alternativ finns!

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Kommunens lokaler i ex vis Karlstorp kan lösa undervisning för bråkande och stökiga elever

Uppmanad av Mikael Nilsson att ge min syn på de tilltagande oroligheterna och bråken vid Witalaskolan avger jag följande svar:

Tack för att du hörde av dig i denna akuta och viktiga fråga. Jag står för min och Vetlanda Framåtandas uppfattning och den är följande:

  • Pengar finns för att omgående åtgärda dessa bråk och oroligheter.
  • De som bråkar – är för övrigt identifierade enligt besked från ansvariga vid såväl skola som fritidsgård – måste omplaceras, åtminstone tillfälligt, till annan lokal där de kan få sin undervisning och den hjälp som måste ses som nödvändig.
  • Det onda får aldrig segra över det goda.
  • De som sköter sig måste få sin studiero tryggad och de som inte följer våra regler måste finna sig i att få undervisning i annan lokal – helst så långt som möjligt från Witalaskolan.

Alternativ finns i Karlstorp

Kommunen har lokaler i ex vis Karlstorp där sockenrådet hävdat behovet av ekonomiskt stöd till sockenstugan. Att ordna transporter dit kommer självklart medföra en kostnad liksom ytterligare lärarresurser och material men Vetlanda Kommun har pengar som omgående kan tilldelas Barn och Utbildningsförvaltningen.

Den nuvarande situationen kan icke tillåtas fortsätta

Det måste bli ett omedelbart slut. De senaste händelserna visar hur höstens situation förvärrats alltmer och det ska inte behöva fortgå längre. Så här i efterhand kan bara noteras att man direkt borde tagit tag i problemet då det dök upp och inte vänta tills allt blivit fullständigt ohållbart.

Lärare, föräldrar och elever måste få känna äkta trygghet. En sådan skapas inte genom ”dokument” – Det krävs omedelbar handling.

Möjlighet för integration och personlig utveckling

I den nya lokalen bör lämpligtvis kommunens integrationssamordnare ha en given roll och placering. Man kan även särskilja bråkande och störande elever genom att placera dessa på skilda skolenheter med specialundervisning tills de lärt sig veta hyfs och följer de regler som gäller i vårt land!

Pengar kan omfördelas

Avslutningsvis – detta kostar pengar men problemen måste åtgärdas och skattepengar ska användas till det de främst är avsedda, dvs till skolan, vården och omsorgen.

Viktigt att omfördela tillgängliga medel dit de bäst behövs – Hur svårt kan det vara?

Av: Jan Johansson, ordförande Vetlanda Framåtanda

Källa / kommentarer: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3055313938059363&id=100007423607234

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!