Veckan som gick – v45

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Positiva nyheter men också fortsatta problem som måste lösas!

Vi tar upp studiebesök i Markaryd och deras satsning på något som liknar Teknikens hus i Vetlanda. Oroligheterna fortsätter på Withalaskolan samt information om medborgareceremoni i Vetlanda. En snart stående punkt är följetongen om Stadshotellet och jakten på dess serveringstillstånd. Just nu är tillståndet tillbaka hos företaget.

Vetlanda Framåtanda framhåller att Teknikens Hus måste få en tydlig egen identitet och inte drunkna i något större komplex och att detta enligt vår och företagens majoritetsuppfattning bäst löses och  uppnås genom att bygga på kommunägda markområdet vid Kyrkogatan. Synergieffekter för organisation, lokaliteter och maskinpark överträffas i det alternativet.

Angående Withalaskolan: Oroligheterna har fortsatt vilket medfört att brandlarmet åter har utlösts och samtliga elever drabbats och fått utrymma skolan. Detta kostar skattepengar som borde kunna komma till bättre nytta. Alla dessa oroligheter måste snarast få ett slut och upphöra varvid bråkstakarna åtminstone för tillfället bör separeras från de som vill ha studiero och undervisning.

YouTube player

Källa: https://www.facebook.com/vetlandaframatanda/videos/474284327355851/

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!