Hubville-affären i Vetlanda kommun

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Till nu sittande kommunregering: Se allvaret istället för att fantisera!

Vi kan allesammans ta del av vilka kommuner som trott på Hubville. Inte en enda kommun mer än Vetlanda. Detta finns att läsa i ett stort antal tidningar runt om i kommun-Sverige.

Övriga kommuner har alla samfällt tvivlat på Hubvilles vision då det visat sig att Hubville är i avsaknad av egen ekonomi och muskler. “Här ska byggas en ny stad och 100 000 nya bostäder förklarade Hubville” och vår Ksordf i Almedalen 2019.

Kommunstyrelsens ordf Tvarnö ( S ) i spetsen lät på vår kommuns hemsida förmedla den gigantiska nyheten att nu ska Vetlanda med hjälp av Hubville bli Sveriges fjärde största stad efter Stockholm, Göteborg och Malmö med 250.000 invånare. Det visade sig efter granskning att Vetlanda kommuns prislapp för att enbart starta upp Hubvilles vision uppgick till 1,4 milj kronor.

Hubville sökte med hjälp av Vetlanda kommun stödpengar hos Vinnova men fick, gubevars, avslag.

Inför Kommunstyrelsens senaste möte den 2 februari 2022 då kommunen stod i begrepp att anvisa mark ställde vi i den helt eniga oppositionen, VF, M och SD följande 3 enkla frågor till Hubville:

1. Vilka samarbetsparter har ni i Hubville?
2. Ni i Hubville har ju inget eget kapital, Hur har ni tänkt att lösa det?
3. Har ni något referensobjekt som ni kan hänvisa till?

Svaren blev:
1. Vi vill inte redovisa några samarbetspartners för det skulle störa våra pågående förhandlingar.
2. Ekonomin löser vi successivt.
3. Vi har ännu inget referensobjekt!

Vid behandlingen i Kommunstyrelsen drev nu sittande majoritet (fram till den 11 september) igenom markanvisningen till Hubville med en rösts övervikt, 7 röster mot 6 – men samtliga vi 6 har reserverat oss.

OBS! Vi ställde givetvis upp på markanvisningen till företaget OBOS som har muskler, vilja och påvisad förmåga att samarbeta med övriga seriösa byggare i vår och angränsande kommuners byggföretag.

Men till Hubville som inte ens kan svara på dessa 3 enkla frågor sa vi givetvis NEJ och OBOS har visat och uttryckligen förklarat för oss att de inte har någon som helst glädje av ett samarbete med Hubville. De klarar galant alla miljökrav utan Hubvilles äventyrliga medverkan!

Stöd i positiv anda våra egna byggföretag i kommunen och seriösa byggare! Det är seriös och företagsvänlig politik!

/ Jan Johansson VF

Dela på sociala medier med dessa bilder!

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!