Årsmöte med Vetlanda Framåtanda

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Vetlanda Framåtanda har avhållit årsmöte i IOGT/NTO-lokalen i Vetlanda med sedvanliga förhandlingar.

Därefter avnjöt deltagarna en utsökt och välsmakande måltid samt även kaffe med efterrätt alltsammans som personal från IOGT/NTO förtjänstfullt tillagat.

Det råder i dubbel bemärkelse optimism och framåtanda i det lokala partiet Vetlanda Framåtanda (VF). Partiet upplever en medvind av sällan skådat slag. Medlemstillströmningen är just nu enorm och årsmötesförhandlingar avhölls, trots flera sena återbud, med stort deltagande från såväl tidigare som många nya medlemmar. Vetlanda Framåtanda lär inte få några som helst problem att efter det stundande och spännande kommunalvalet den 11 september besätta samtliga nämnder och bolag med lämpliga kandidater. Inom kort kommer partiets kandidatlista att presenteras där flertalet av de som deltog vid årsmötet kommer att finnas med.

Vid årsmötet valdes styrelse som består av ordföranden Jan Johansson, vice ordförande Bruno Pilåsen, kassör och sekreterare Anneli Thylén, ledamöterna Lola Frödeberg, Lars Brihall, Patrik Karlsson och Tommy Glans. Till ny ersättare i styrelsen invaldes tidigare moderaten Sten Johansson. Sedan föregående årsmöte kvarstår ersättaren Thomas Thylén. Till revisorer nyvaldes Inge Bengtsson och Claes Sjöberg.

Av verksamhetsberättelsen framgick att partiet under det gångna året inlämnat tre motioner som samtliga krävt att kommunen mera kraftfullt agerar mot nedmontering och försämring av vår lokala service genom fortsatt centralisering och nedläggning av för medborgarna viktig närservice. Partiet verkar för ökad trygghet där civilsamhället tillsammans med en mera synlig och närvarande polis är betydelsefull. Den goda dialogen och dagliga kontakten med våra kommuninvånare runt om i kommunen är en viktig grund för partiets ageranden. Notabelt är att medlemmar visat stor generositet genom att skänka vinster till våra lotterier som därigenom skapat överskott. Dessa pengar har partiet använt till att stödja tre hjälpbehövande verksamheter: Lions som vid juletid bistod ensamstående och hjälpbehövande, Nattvandrarna för deras värdefulla samhällsarbete och IOGT/NTO som genom Kamratstödet gör heroiska insatser för människor som drabbats av missbruksproblem.

Partiets hemsida www.vetlandaframatanda.se har under det gångna året genomgått stora förändringar där fortlöpande information i aktuella frågor redovisas genom veckovis återkommande VF PLAY-kanal. Kanalen har blivit enormt populär med växande intresse hos våra medborgare.

Vetlanda Framåtanda anpassar numera all information genom flera nytillkomna och moderna informationskanaler och redovisar således fortlöpande information via videoinslag, och använder utöver Facebook givetvis Instagram, Telegram mm.

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!