Tvarnö (S): Många tycker Vetlanda är otryggt – varför är det så?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

I lokaltidningen Vetlanda-Posten säger Henrik Tvarnö (S) att många känner sig otrygga i staden. Frågan är vad gjorde (S) åt detta innan?

Jan Johansson svarar i en kommentar på Facebook enligt nedan:

Från några av oss politiker har vi vid flera tillfällen agerat och lämnat konkreta förslag på sådant som skulle bidraga till ett tryggare Vetlanda.

Medborgarna och övriga civilsamhället ska snabbare kunna nå närvarande polis.

Vetlanda Framåtanda lämnade in en motion om att vi samtliga valda kommunpolitiker samfällt skulle agera för en mer närvarande och synlig polis hos Region Öst som Vetlanda kommun tillhör för det är där som man beslutar och fördelar polisresurserna inom regionen.

Vår motion lät den nuvarande kommunregeringen ( den som för övrigt gäller fram till årsskiftet ) med S , C, KD och L besvara på så sätt att man lät hänvisa till ett yttrande från vår lokalområdespolis som förklarade att brottsligheten inte var tillräckligt hög i Vetlanda för att kunna motivera en förändring.

Socialdemokraten Henrik Tvarnö tillika Kommunstyrelsens ordförande ironiserade t o m mot mig offentligt i Sveriges Radio för att jag agerat och lämnat in motionen och gjorde vid den tidpunkten hos allmänheten sig lustig i sitt nedlåtande inlägg i en så allvarlig fråga genom att hävda “att det är som att jag skulle går in på systembolaget när jag ska söka bygglov “.

Reaktionerna lät ej utebli då man omedelbart från flera håll, allmänhet, folk som drabbats av brottslighet men även medborgare från andra kommuner, hörde av sig och förvånades över uttalandet från Tvarnös läppar.

Tydligen har Henrik Tvarnö efter nederlaget i höstens kommunval ändrat sig och äntligen insett att man inte med sådant lättsinne kan nonchalera den oro som finns hos våra medborgare.

Fr o m januari månad är dock Tvarnö enligt väljarnas önskemål efter genomfört demokratiskt kommunval förpassad till oppositionen i Vetlanda.

Källa: Facebook (https://www.facebook.com/Vetlandaposten/posts/pfbid02bzP6pp64cquJjP7kVZ9izT7c7RNdni2iUPgwMsxv8UV2nqZgNMMLoLRxF8Fvb5wxl)
Jan Johansson, Vetlanda Framåtanda
Jan Johansson, Partiledare, Vetlanda Framåtanda

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!