Sämre förhållanden i förskolan? Förskollärare har skickat protestbrev till kommunen.

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Vad är VF:s syn på dessa protester?

I en artikel i Vetlanda Posten den 15 januari 2022 kunde medborgarna läsa något som de nog knappt hade förväntat sig. Anställda inom förskolorna har skrivit protestbrev till kommunen angående minskade tjänster i samband med att fler barn börjar i verksamheten. 

De tog bland annat upp att deras vikariebudget sänks till 85 000 kr för 2022. Vad blev kostnaden för 2021? Runt 300 000 kr. Man kan förstå att de är oroliga för hur deras arbete skall kunna utföras utifrån barnens bästa när kostnaden för 2021 troligen kommer vara över 85 000 kr. Ett sådant räkne- och logik exempel kanske barnen i förskolan hade kunnat ta sig an. 

VF förstår helt och hållet problemet som de anställda för fram. Vår syn på fördelning av de kommunala skattepengarna är att dessa främst bör gå till skolan, vården och omsorgen. Detta är något vi deklarerat klart och tydligt i budgetarbetet. Dessa tre områden är enligt oss kärnan i kommunens verksamheter. Övriga verksamheter som ej är helt nödvändiga måste då stå tillbaka vid ramtilldelningen. 

Vetlanda Framåtanda är för barnens framtid och om vi får förtroendet av väljarna den 11 september kommer vi stå upp för våra prio-områden, nämligen: skolan, vården och omsorgen. 

Vi välkomnar även feedback från dig som vill tala ut om situationen. Din röst är viktig. På vår hemsida finner du kontaktinformation till oss: www.vetlandaframatanda.se

Kommentera på Facebook: https://www.facebook.com/vetlandaframatanda/posts/294522922721661

Vetlanda den 16 januari 2021.
Jan Johansson, ordförande Vetlanda Framåtanda.

Källor: https://www.vetlandaposten.se/2022-01-15/forskollarare-satte-ned-foten–har-ar-deras-protester-mot-besparingar

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!