Jan Johansson får fel i sak av domstol? O(s)anning igen.

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Henrik Tvarnö diktator?

I ett svar på en fråga i Vetlanda Posten hävdar Socialdemokraterna att Jan Johansson får fel i sak av en domstol då han kallat Henrik Tvarnö för en diktator.

Från Vetlanda Posten.

Har du inte koll på läget kan detta låta mycket allvarligt. Därför är det bra att få fram sanningen. Här nedan är Jan Johanssons svar på detta olämpliga uttalande:

Källa: Facebook

Viktigt att redovisa sanningen!

I tidningsartikel påstår S att jag benämnt Henrik Tvarnö diktator samt att domstol skulle ha avgjort denna benämning.

Så här ligger det dock till:

Benämningen diktator kommer internt och ursprungligen från företrädare inom det egna partiet.

Domstolen har aldrig dömt huruvida benämningen var korrekt. Frågan som det gällde var huruvida vi vid sittande KS-möte skulle ha rätt att avkräva svar från Tvarnö angående dennes agerande i frågan om framtiden för Vetlanda bårhus. Domstolen nöjde sig med att det räckte med svar på ett efterföljande sammanträde.

Tvarnö har dock vid flera tillfällen valt att agera på ett diktatoriskt sätt.

Jag återger följande 2 exempel:

En företagare krävde att jag skulle medverka i ett företagsbesök. Företagaren fick vid telefonsamtal med Tvarnö beskedet att det var Tvarnö själv som bestämde vilka som skulle deltaga och att Jan Johansson icke skulle tillåtas vara med. Företagaren kan intyga beteendet varefter jag och företagaren i stället valde att träffas på kvällen samma dag.

Jag tillsammans med Carina Bardh erhöll inbjudningar till återinvigning av Ädelfors Folkhögskola. Under pågående mingel kommer Tvarnö fram till oss och säger att vi två ej är inbjudna och icke välkomna. Tvarnö påstår att ”personalen har reagerat”. Med våra skriftliga inbjudningar i händerna vänder vi oss till ansvariga som ber oss bortse från Tvarnös simpla beteende. ”Ni är så välkomna”. Jag återvänder till Tvarnö och vill veta vem i personalen som reagerat och får till svar: ”Det har du inte med att göra”! Vittnen finns! Är de valda exemplen tilltalande?

Vi i VF anser att vi borde kunna uppträda tillsammans för att göra en bra kommun bättre!

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!