Ett bra parti för Vetlanda!

Vetlanda Framåtanda är det bästa alternativet för kommunen

Som ett lokalt parti försöker vi alltid lyssna in och ta del av åsikter från medborgarna. Vi är fria från partiorganisation uppifrån som bestämmer vilka principer man måste följa – även om man kanske inte tycker det passar i kommunen.

Vårt mål är att använda skattemedel på ett sätt som ger fördel till dig som betalar skatten. Skola, vård och omsorg måste prioriteras för att ge den bästa servicen till medborgarna.

Genom att ge barn och ungdomar en bra uppväxt i en bra skola får vi möjlighet att få dessa i arbete senare i livet. För dem som jobbat länge måste äldreomsorgen vara en plats utan stress. De sista åren för de äldre måste vara den bästa tiden för familjen tillsammans.

Totalt sett ger ett fokus på de områden VF kämpar för en bra grund för resten av kommunen att utvecklas. Företagen kan få tag på personal, få fler jobb och föra in mer skattemedel till kommunen.

Ju fler som trivs desto bättre kan det bara bli.

VF vill göra en bra kommun mycket bättre och hoppas du stöttar oss i det målet!